Code challenge

door Aldo

Voor de eerste opdracht startte ik met een var structure:

var structure = 
 { 
  id: 1, 
  name: "Parent", 
  children: [{
    id: 2, name: "Child", children: [...]
    }, { 
    id: 3, name: "Child", children: [...]
  }]
 }

Hierbij werd gevraagd van enkele methodes te creëren zodat er van bovenstaande structure groepen konden gemaakt worden; alle groepen welke een bepaalde node hebben; een node toevoegen aan/verwijderen van een groep; een groep verwijderen.

De 2de opdracht bestond er uit van met Ember.js een basis rekenmachine te maken.

Wanneer

 • Van 14/10/2019 tot 15/10/2019

Gerelateerde info

Gebruikte vaardigheden

Visual Studio Code JavaScript Ember.js