MVC

Model-view-controller (of MVC) is een ontwerppatroon ("design pattern") dat het ontwerp van complexe toepassingen opdeelt in drie eenheden met verschillende verantwoordelijkheden: datamodel (model), datapresentatie (view) en applicatielogica (controller). Het scheiden van deze verantwoordelijkheden bevordert de leesbaarheid en herbruikbaarheid van code. Het maakt ook dat bijvoorbeeld veranderingen in de gebruikersinterface niet direct invloed hebben op het datamodel en vice versa.

Model
Definieert de representatie van de informatie waarmee de applicatie werkt. Aan ruwe gegevens wordt betekenis gegeven door relaties tussen data en logica toe te voegen. De daadwerkelijke opslag van data wordt gedaan met behulp van een persistent opslagmedium, zoals een database. De applicatie zal gegevens die gebruikt worden in het model, ophalen en wegschrijven van en naar de dataopslag via een datalaag. De datalaag is niet per se een onderdeel van het MVC-patroon.

View
Informatie wordt weergegeven via de View. Userinterface-elementen zullen gedefinieerd zijn in dit onderdeel. De view doet geen verwerking (zoals berekeningen, controles,...) van de gegevens die getoond worden.

Controller
De controller verwerkt en reageert op events, die meestal het gevolg zijn van handelingen van de gebruiker.

Relevante projecten

Pizza project

Pizza werd gemaakt volgens het MVC principe

Lees meer
Videotheek

Extra opdracht PHP MVC met Symfony

Lees meer
Portfolio website

Een showcase project voor alle projecten georganiseerd weer te geven.

Lees meer
Frisdrankautomaat

Extra opdracht PHP MVC

Lees meer
Broodjeszaak

Een PHP extra opdracht waarbij je de mogelijkheid hebt om maximaal één betselling te plaatsen voor een bepaald uur

Lees meer