jQuery

JQuery is een vrije JavaScript-library voor dynamische en interactieve websites, onder andere voor het bewerken van het DOM en CSS en interactie met de webserver (ook bekend als AJAX). 
De ontwikkeling van jQuery is begonnen door de Amerikaan John Resig.

Meer info

Relevant project

Drupal 8 site

Kleine Drupal 8 website met eigen thema.

Lees meer